Emerging and Eco-Friendly Approaches for Waste Management

Thứ bảy - 23/06/2018 06:32
The various chemical processes operating in the manufacturing industry generate a large number of by-products, which are largely harmful and toxic pollutants and are generally discharged into the natural water bodies.
Emerging and Eco-Friendly Approaches for Waste Management
Emerging and Eco-Friendly Approaches for Waste Management

Emerging and Eco-Friendly Approaches for Waste Management By Ram Naresh Bharagava

English, PDF,EPUB, 2018 (2019 Edition) | 443 Pages | ISBN : 9811086680 | 21.06 MB

Rapid industrialization is a serious concern in the context of a healthy environment. With the growth in the number of industries, the waste generated is also growing exponentially. The various chemical processes operating in the manufacturing industry generate a large number of by-products, which are largely harmful and toxic pollutants and are generally discharged into the natural water bodies.

Once the pollutants enter the environment, they are taken up by different life forms, and because of bio-magnification, they affect the entire food chain and have severe adverse effects on all life forms, including on human health. Although, various physico-chemical and biological approaches are available for the removal of toxic pollutants, unfortunately these are often ineffective and traditional clean up practices are inefficient. Biological approaches utilizing microorganisms (bacterial/fungi/algae), green plants or their enzymes to degrade or detoxify environmental pollutants such as endocrine disruptors, toxic metals, pesticides, dyes, petroleum hydrocarbons and phenolic compounds, offer eco- friendly approaches. Such eco-friendly approaches are often more effective than traditional practices, and are safe for both industry workers as well as environment.

This book "Emerging and Eco-Friendly Approaches for Waste Management" provides a comprehensive overview of various toxic environmental pollutants from a variety natural and anthropogenic sources, their toxicological effects on the environment, humans, animals and plants as well as their biodegradation and bioremediation using emerging and eco-friendly approaches (e.g. Anammox technology, advanced oxidation processes, membrane bioreactors, membrane processes, GMOs), microbial degradation (e.g. bacteria, fungi, algae), phytoremediation, biotechnology and nanobiotechnology. Offering fundamental and advanced information on environmental problems, challenges and bioremediation approaches used for the remediation of contaminated sites, it is a valuable resource for students, scientists and researchers engaged in microbiology, biotechnology and environmental sciences.

Công nghiệp hóa nhanh là một mối quan tâm nghiêm trọng trong bối cảnh của một môi trường lành mạnh. Với sự tăng trưởng về số lượng các ngành công nghiệp, chất thải phát sinh cũng đang tăng theo cấp số nhân. Các quá trình hóa học khác nhau hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất tạo ra một số lượng lớn các sản phẩm phụ, phần lớn là các chất ô nhiễm độc hại và độc hại và thường được thải vào các nguồn nước tự nhiên.

Một khi các chất gây ô nhiễm xâm nhập vào môi trường, chúng được hấp thụ bởi các dạng sống khác nhau, và do phóng đại sinh học, chúng ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn và có tác động bất lợi nghiêm trọng đến tất cả các dạng sống, kể cả sức khỏe con người. Mặc dù, các phương pháp hóa lý và sinh học khác nhau có sẵn để loại bỏ các chất gây ô nhiễm độc hại, nhưng không may là những phương pháp này không hiệu quả và làm sạch truyền thống là không hiệu quả. Các phương pháp sinh học sử dụng vi sinh vật (vi khuẩn / nấm / tảo), cây xanh hoặc enzyme của chúng để phân hủy hoặc giải độc các chất gây ô nhiễm môi trường như các chất gây rối loạn nội tiết, kim loại độc hại, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, hydrocacbon dầu mỏ và các hợp chất phenolic. Cách tiếp cận thân thiện với môi trường này thường hiệu quả hơn các phương pháp truyền thống và an toàn cho cả người lao động trong ngành cũng như môi trường.

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các chất ô nhiễm môi trường độc hại từ nhiều nguồn tự nhiên và nhân tạo khác nhau, ảnh hưởng độc hại đến môi trường, con người, động vật và thực vật cũng như phân hủy sinh học và xử lý sinh học. quá trình oxy hóa tiên tiến, màng tế bào, quá trình màng, GMO), sự suy thoái vi sinh vật (ví dụ vi khuẩn, nấm, tảo), phytoremediation, công nghệ sinh học và công nghệ nano. Cung cấp thông tin cơ bản và tiên tiến về các vấn đề môi trường, thách thức và phương pháp xử lý sinh học được sử dụng để khắc phục các khu vực ô nhiễm, nó là một nguồn tài nguyên quý giá cho sinh viên, nhà khoa học và các nhà nghiên cứu tham gia vào vi sinh, công nghệ sinh học và khoa học môi trường.

Emerging and Eco-Friendly Approaches for Waste Management.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Humana Press

Humana Press Humana Press is an academic publisher of science, technology, and medical books and journals. Humana publishes more than 100 new books and 25 journals per year, with a back list of approximately 1,500 titles in areas such as molecular biology, neuroscience, cancer research, pathology,...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 4?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây